Video highlights: Dayton 78, UMass 50

By Scott Cournoyer

Dayton 70, UMass 58 from Daily Collegian on Vimeo.