Massachusetts Daily Collegian

Hành động phá hoại xuất hiện tại cầu thang ký túc xá Melville

Hành động phá hoại xuất hiện tại cầu thang ký túc xá Melville

By Rebecca Duke Wiesenberg, Hong Nguyen, and Amber Nguyen

November 6, 2018


Filed under Archives, Tiếng Việt, Translations

Hình khắc được tạc lên trên một biển báo cầu thang tầng hai đã được báo cáo tới UMPD và đang được điều tra.

Carta para el editor: La posmodernidad no es la verdadera amenaza para las universidades

Carta para el editor: La posmodernidad no es la verdadera amenaza para las universidades

By Jon Blum, Adrelys Mateo Santana, and Adriana Rozas

November 5, 2018


Filed under Archives, Español, Translations

La subordinación a los que están en el poder es la verdadera crisis en el mundo académico.

Se encuentra acto de vandalismo en la escalera de Melville Hall

Se encuentra acto de vandalismo en la escalera de Melville Hall

By Rebecca Duke Wiesenberg, Adrelys Mateo Santana, and Adriana Rozas

November 5, 2018


Filed under Archives, Español, Translations

UMPD investigó el vandalismo y concluyó que no estaba relacionado con el racismo; pero La Asociación de Estudiantes Africanos no está de acuerdo.

Vandalismus wurde im Melville Hall Treppenhaus gefunden

Vandalismus wurde im Melville Hall Treppenhaus gefunden

By Rebecca Duke Wiesenberg, Alana Gabriel, and Xenia Ariñez

November 4, 2018


Filed under Archives, Deutsch, Scrolling Headlines, Translations

UMPD untersuchtet den Vandalismus und schloss ab, dass es nicht Rasseverbundene.

Melville宿舍楼楼梯间出现破坏性行为

Melville宿舍楼楼梯间出现破坏性行为

By Rebecca Duke Wiesenberg, Translator: MJ Ma, and Editor: Mei Du

November 4, 2018


Filed under Archives, Translations, 中文

麻州大学警局已调查此破坏性行为并推断此行为并未与种族主义相关,非裔学生联合会持反对意见。

メルビル寮 階段吹き抜けで意図的な汚損

メルビル寮 階段吹き抜けで意図的な汚損

By Rebecca Duke Wiesenberg, Akane Okamoto, and Yurika Yamazaki

November 4, 2018


Filed under Archives, Translations, 日本語

マ大警察署の調査は、汚損は人種差別に無関係だと主張するも、アフリカ系学生団体はこれに反論している。

给编辑的信:后现代主义不是真威胁大学的思想

给编辑的信:后现代主义不是真威胁大学的思想

By John Blum, Jonathan Heinrichs, and Xinyi Xu

November 3, 2018


Filed under Archives, Translations, 中文

对有权利的人奴颜婢膝是学术界真正的危机。