Massachusetts Daily Collegian

Charla sobre el mérito y la diversidad en las admisiones de posgrado

By Afnan Nehela

October 14, 2017


Filed under Archives, Español, Translations

Escrito por Afnan Nehela Miembro del Collegian Traducido por Adrelys Mateo Santana Editado por Celia Rodriguez-Tejuca Julie Posselt, profesora asistente de Educación Superior en la Escuela de Educación Rossier de la Universidad del Sur de California, asistió a la Universidad de Massachusetts el...

岭南大学教授讨论不同极权主义国家的区别

October 14, 2017


Filed under Archives, 中文

Jordan Freeman Collegian记者 翻译:Alex Heroux 编辑: Shayue Qi 祁沙玥   十月五日, 香港的岭南大学的教授Peter Baehr在赫特楼(Herter Hall)举行了演讲,演讲的主题是纳粹德国与苏维埃俄罗斯极权主义政权下的种族和阶级清洗。 Baehr在...

Cuộc hội thảo tìm hiểu về việc liệu Mỹ có phải là một quốc gia phát-xít.

By Afnan Nehela

October 13, 2017


Filed under Archives, Tiếng Việt, Translations

Bởi Afnan Nehela Collegian Staff Dịch bởi Julia Nguyen   Hơn 50 sinh viên và giảng viên đã tham gia buổi hội thảo vào ngày mùng 4 tháng 10 do Hội Liên hiệp Đại học (University Union) của Đại học Massachusetts Amherst tổ chức, để trả lời câu...

Exalumna de UMass, funcionaria de NSA, habla sobre el equilibrio entre la libertad y la privacidad

October 13, 2017


Filed under Archives, Español, Translations

Will Mallas Corresponsal de Collegian Traducido por Nick Remillard Editado por Celia Rodriguez-Tejuca Rebecca Richards, directora de derechos civiles y privacidad de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), habló en Old Chapel en la tarde del pasado miércoles sobre los esfuerzos de la NSA para garantizar...

麻州大学教授谈到积极旁观者面对种族灭绝大屠杀时起的作用

October 13, 2017


Filed under Archives, Translations, 中文

Collegian记者: Matt Wallas 翻译:Alex Heroux 校对:Shayue Qi 祁沙玥 Ervin Staub, 麻州大学心理学的荣誉退休教授,童年时曾在纳粹占领的匈牙利居住。他在 纳粹控制下生活的经历促使了他对旁观者在面对种族灭绝时行为和影响的研究。 十月二日,Staub在麻州大学举办演讲。在演讲中,他讨论了旁观者在世界各地发生的事 件中起到的减轻或加重压迫的作用。 Staub的中心论点是:旁观者有两种,消极旁观者和积极旁观者。消极旁观者可能在看到 压迫的行为时保持沉默;积极旁观者则会为了帮助被压迫者而采取行为。 他在哈佛大学和麻州大学做了多年的相关研究,研究对象涉及儿童和成年人,研究内容多 样。通过研究,...

라스베가스 총격 사건이 많은 이들에게 충격을 주다

By Caeli Chesin

October 11, 2017


Filed under Archives, Translations, 한국어

Posted by Caeli Chesin 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역자 Edited by Hae In Kim 편집자   라스베가스에서 열린 Route 91 축제는 58명의 사상자와 500명이 넘는 부상자를 기록하며 미국에서 일어난 가장 피해가 큰 총기사건이 되었다.   지난...

농업에 진출하는 매사추세츠 대학교 여학생 수 증가

October 3, 2017


Filed under Archives, Translations, 한국어

Posted by Miranda Emily Eden Senft 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역 백윤환 Edited by Hae In Kim 편집 김해인   철저히 남성 중심적 분야로 간주되는 농업이지만, 매사추세츠 대학교 내에서만큼은 다수의 여성들이 그 구성원으로서 참여하고...

Las mujeres toman el campo de la agricultura en UMass

October 3, 2017


Filed under Archives, Español, Translations

Escrito por Miranda Senft Corresponsal del Collegian Traducido por Adrelys Mateo Santana Editado por Celia Rodriguez-Tejuca La agricultura es un campo dominado por los hombres, aunque en la Universidad de Massachusetts, las mujeres dominan la agricultura. En respuesta a una tremenda afluencia de...

Princeton Review coloca a UMass en las primeras 50 universidades “verdes”

By Rebecca Duke Wiesenberg

October 3, 2017


Filed under Archives, Español, Translations

Escrito Por Rebecca Duke Wiesenberg Miembro de Collegian Traducido por Nick Remillard Editado por Celia Rodriguez-Tejuca   La universidad de Massachusetts ha sido reconocida por su compromiso con la sostenibilidad.  Según la guía de Princenton Review, UMass clasificó en el número 42 entre...

Shaughnessy Naughton主张政治需要STEM专业人才的加入

October 3, 2017


Filed under Archives, Translations, 中文

翻译: Alex Heroux 编辑: 祁沙玥 化学家和宾夕法尼亚州国会前候选人Shaughnessy Naughton周四晚上在曼荷莲学院发表演讲,向人们介绍她如何通过她的非盈利组织“314行动” 来帮助更多的理工科专业人才进入政府职位,以此改善目前的科学政策。 此次演讲的题目叫...

Chương trình Đại sứ STEM mở rộng sức ảnh hưởng trong và ngoài trường

By Elizabeth Wallace

October 3, 2017


Filed under Archives, Tiếng Việt, Translations

Bởi Elizabeth Wallace – Collegian Staff Dịch bởi Julia Nguyen Giáo sư Elizabeth McEneaney thuộc Đại học chuyên ngành Giáo dục Đại học Massachusetts và giáo sư Margaret Riley thuộc khoa Sinh học đã nhận được một khoản tài trợ trong vòng 3 năm từ Qu...

해결되지 못한 화장실 다양성 문제

By Rebecca Duke Wiesenberg

October 2, 2017


Filed under Archives, Translations, 한국어

By Rebecca Duke Wiesenberg Collegian Staff 작성자 Translated by Hae-In Kim 번역자 Edited by Yun Hwan Baik 편집자   Baker Hall 1층의 화장실 다양성에 대한 재 서명 운동과 관련해서, 치열한 대립이 계속되고 있다. 9월 28일 목요일, 메사추세츠 대학교(이하...