Massachusetts Daily Collegian

Un’occhiata alla moda all’UMass: Jenny Pham

By Cynthia Ntinunu

October 20, 2017

Cynthia Ntinunu Collegian Staff Tradotto da Maxwell Waters Edito da Eleonora Pellicano Pham presenta un crop-top a tre quarti, color senape, con dei lacci, comprato da Forever 21. Lei lo accoppia con dei jeans neri a vita alta presi da H&M. Per le scarpe, Pham indossa stivaletti alla caviglia di DSW. Sono ...

GWIS tổ chức một buổi tọa đàm với công chúng về vấn đề tấn công tình dục

October 20, 2017

Bởi Rebecca Duke Wiesenberg và Claire Healy Dịch bởi Julia Nguyen Biên tập bởi Gi Luong Một tổ chức sinh viên của Đại học Massachusetts với tên gọi Nữ Sinh Viên Ngành STEM Bậc Sau Đại Học (Graduate Women in STEM – GWIS), đã tổ chức một buổi khai...

Hampshire College 교수, Du Bois 강연

By Abigail Charpentier

October 20, 2017

작성자Abigail Charpentier 번역자 Hae-In Kim 편집자Yun Hwan Baik   Du Bois Day의 기조 연설자인 Chris Tinson 박사는 지난 금요일 Commonwealth Honors College Building의 Events Hall에서 50여명의 참석자를 두고 강연을 진행했다. 그는 W.E.B. Du Bois의 생애와...

人民市场为波多黎各举办捐款活动

October 20, 2017

Katherine Esten Collegian记者 翻译:Alex Heroux 编辑: Shayue Qi 祁沙玥   十月十一日到十八日,人民市场在学生中心举办了一场捐款活动,为在飓风玛丽亚中受灾的波多黎各群众募集善款。 人民市场以“校园内最好的咖啡”闻名。他们呼吁大家参与“付值得的钱”活动。买咖啡时,客户可以选择支付市场价格,也可以选择支付更多,活动的收益将用于飓风玛丽亚导致的灾情的救援活动。 Jessica...

Những thay đổi đối với yêu cầu về ngoại ngữ

By Will Soltero

October 14, 2017

Bởi Will Soltero Người phụ trách của Collegian Dịch bởi Julia Nguyen Biên tập bởi Gi Luong Những thay đổi về yêu cầu môn học của Đại học Khoa học Xã hội và Hành vi ứng xử (College of Social and Behavioral Sciences – SBS) sẽ có thể được á...

Charla sobre el mérito y la diversidad en las admisiones de posgrado

By Afnan Nehela

October 14, 2017

Escrito por Afnan Nehela Miembro del Collegian Traducido por Adrelys Mateo Santana Editado por Celia Rodriguez-Tejuca Julie Posselt, profesora asistente de Educación Superior en la Escuela de Educación Rossier de la Universidad del Sur de California, asistió a la Universidad de Massachusetts el...

岭南大学教授讨论不同极权主义国家的区别

October 14, 2017

Jordan Freeman Collegian记者 翻译:Alex Heroux 编辑: Shayue Qi 祁沙玥   十月五日, 香港的岭南大学的教授Peter Baehr在赫特楼(Herter Hall)举行了演讲,演讲的主题是纳粹德国与苏维埃俄罗斯极权主义政权下的种族和阶级清洗。 Baehr在...

Cuộc hội thảo tìm hiểu về việc liệu Mỹ có phải là một quốc gia phát-xít.

By Afnan Nehela

October 13, 2017

Bởi Afnan Nehela Collegian Staff Dịch bởi Julia Nguyen   Hơn 50 sinh viên và giảng viên đã tham gia buổi hội thảo vào ngày mùng 4 tháng 10 do Hội Liên hiệp Đại học (University Union) của Đại học Massachusetts Amherst tổ chức, để trả lời câu...

Exalumna de UMass, funcionaria de NSA, habla sobre el equilibrio entre la libertad y la privacidad

October 13, 2017

Will Mallas Corresponsal de Collegian Traducido por Nick Remillard Editado por Celia Rodriguez-Tejuca Rebecca Richards, directora de derechos civiles y privacidad de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), habló en Old Chapel en la tarde del pasado miércoles sobre los esfuerzos de la NSA para garantizar...

麻州大学教授谈到积极旁观者面对种族灭绝大屠杀时起的作用

October 13, 2017

Collegian记者: Matt Wallas 翻译:Alex Heroux 校对:Shayue Qi 祁沙玥 Ervin Staub, 麻州大学心理学的荣誉退休教授,童年时曾在纳粹占领的匈牙利居住。他在 纳粹控制下生活的经历促使了他对旁观者在面对种族灭绝时行为和影响的研究。 十月二日,Staub在麻州大学举办演讲。在演讲中,他讨论了旁观者在世界各地发生的事 件中起到的减轻或加重压迫的作用。 Staub的中心论点是:旁观者有两种,消极旁观者和积极旁观者。消极旁观者可能在看到 压迫的行为时保持沉默;积极旁观者则会为了帮助被压迫者而采取行为。 他在哈佛大学和麻州大学做了多年的相关研究,研究对象涉及儿童和成年人,研究内容多 样。通过研究,...

라스베가스 총격 사건이 많은 이들에게 충격을 주다

By Caeli Chesin

October 11, 2017

Posted by Caeli Chesin 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역자 Edited by Hae In Kim 편집자   라스베가스에서 열린 Route 91 축제는 58명의 사상자와 500명이 넘는 부상자를 기록하며 미국에서 일어난 가장 피해가 큰 총기사건이 되었다.   지난...

농업에 진출하는 매사추세츠 대학교 여학생 수 증가

October 4, 2017

Posted by Miranda Emily Eden Senft 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역 백윤환 Edited by Hae In Kim 편집 김해인   철저히 남성 중심적 분야로 간주되는 농업이지만, 매사추세츠 대학교 내에서만큼은 다수의 여성들이 그 구성원으로서 참여하고...