Massachusetts Daily Collegian

라스베가스 총격 사건이 많은 이들에게 충격을 주다

By Caeli Chesin

October 11, 2017

Posted by Caeli Chesin 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역자 Edited by Hae In Kim 편집자   라스베가스에서 열린 Route 91 축제는 58명의 사상자와 500명이 넘는 부상자를 기록하며 미국에서 일어난 가장 피해가 큰 총기사건이 되었다.   지난...

농업에 진출하는 매사추세츠 대학교 여학생 수 증가

October 3, 2017

Posted by Miranda Emily Eden Senft 작성자 Translated by Yun Hwan Baik 번역 백윤환 Edited by Hae In Kim 편집 김해인   철저히 남성 중심적 분야로 간주되는 농업이지만, 매사추세츠 대학교 내에서만큼은 다수의 여성들이 그 구성원으로서 참여하고...

Las mujeres toman el campo de la agricultura en UMass

October 3, 2017

Escrito por Miranda Senft Corresponsal del Collegian Traducido por Adrelys Mateo Santana Editado por Celia Rodriguez-Tejuca La agricultura es un campo dominado por los hombres, aunque en la Universidad de Massachusetts, las mujeres dominan la agricultura. En respuesta a una tremenda afluencia de...

Princeton Review coloca a UMass en las primeras 50 universidades “verdes”

By Rebecca Duke Wiesenberg

October 3, 2017

Escrito Por Rebecca Duke Wiesenberg Miembro de Collegian Traducido por Nick Remillard Editado por Celia Rodriguez-Tejuca   La universidad de Massachusetts ha sido reconocida por su compromiso con la sostenibilidad.  Según la guía de Princenton Review, UMass clasificó en el número 42 entre...

Shaughnessy Naughton主张政治需要STEM专业人才的加入

October 3, 2017

翻译: Alex Heroux 编辑: 祁沙玥 化学家和宾夕法尼亚州国会前候选人Shaughnessy Naughton周四晚上在曼荷莲学院发表演讲,向人们介绍她如何通过她的非盈利组织“314行动” 来帮助更多的理工科专业人才进入政府职位,以此改善目前的科学政策。 此次演讲的题目叫...

Chương trình Đại sứ STEM mở rộng sức ảnh hưởng trong và ngoài trường

By Elizabeth Wallace

October 3, 2017

Bởi Elizabeth Wallace – Collegian Staff Dịch bởi Julia Nguyen Giáo sư Elizabeth McEneaney thuộc Đại học chuyên ngành Giáo dục Đại học Massachusetts và giáo sư Margaret Riley thuộc khoa Sinh học đã nhận được một khoản tài trợ trong vòng 3 năm từ Qu...

해결되지 못한 화장실 다양성 문제

By Rebecca Duke Wiesenberg

October 2, 2017

By Rebecca Duke Wiesenberg Collegian Staff 작성자 Translated by Hae-In Kim 번역자 Edited by Yun Hwan Baik 편집자   Baker Hall 1층의 화장실 다양성에 대한 재 서명 운동과 관련해서, 치열한 대립이 계속되고 있다. 9월 28일 목요일, 메사추세츠 대학교(이하...

Charla pública sobre política migratoria

September 24, 2017

Escrito Por Kathrine Esten Traducido por Adrelys Mateo Santana “Lo siento eres un inmigrante ilegal y no puedes ir a la universidad.” El estudiante de Hampshire e inmigrante indocumentado, Eduardo Samaniego, contó lo que su consejera le dijo en el último año de preparatoria. Samaniego, quien...

Đằng sau chiến dịch “Hate has no home at UMass.”

By Caeli Chesin

September 24, 2017

Bởi Caeli Chesin Dịch bởi Julia Nguyễn Julia Nguyen Một tấm biểu ngữ được treo bên trên Campus Center. Tờ rơi được rải bên cạnh những hộp khăn giấy trong các nhà ăn. Những chiếc huy hiệu đựng trong những chiếc bát nằm trên những chiếc b...

麻州大学共和党学生在当前政治气候下感到被排挤

September 24, 2017

特派记者 Miranda Emily Eden Senft 译成者 Alex Heroux   昨天晚上,麻州大学共和党在学生中心411召开了他们的第二次大会。 每个人进入房间都会被微笑欢迎,并且收到一本“口袋宪法”。大家在房间里互相问候,聊身边的话题,比如最近的天气怎么样,麻州大学最好的餐厅是哪一个。 因为这次的会议形式是公开讨论会,所以与会成员可以自由提出想要讨论的话题。昨晚的话题聚焦在朝鲜问题上,最后大家达成共识,认为这个问题非常复杂。 本次会议包括会议导论和一个能展示社团各种意见的活动。这个活动让大家一人说一个词描写特朗普的总统竞选,这些词从“无法预测”,“无效”,“令人泄气”到 “精彩”,“大型的”,“革命性的。” Sara Ceasrine是...

Irma llega a Cuba y nubla planes de estudio en el extranjero

By Jackson Cote

September 24, 2017

Escrito por Jackson Cote Traducido por Nicholas Remillard Corregido por Celia Rodríguez-Tejuca El estudiante Leo Wackler de la Universidad de Massachusetts se había pasado el miércoles 8 de septiembre empacando sus maletas e intercambiando dinero en la preparación para su semestre en Cuba, cuando,...

Sinh viên đứng lên và cùng nhau chống đối việc hủy bỏ DACA

By Rebecca Duke Wiesenberg

September 17, 2017

Bởi Rebecca Duke Wiesenberg - Collegian Staff Ngày 12 tháng 9, cùng với sự đoàn kết, các sinh viên đã tập hợp bên ngoài Student Union. Đồng tổ chức bởi các thành viên khu vực phía Tây Massachusets của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Quốc Tế (ISO) và Trung t...