Massachusetts Daily Collegian

麻州大学共和党学生在当前政治气候下感到被排挤

September 24, 2017

特派记者 Miranda Emily Eden Senft 译成者 Alex Heroux   昨天晚上,麻州大学共和党在学生中心411召开了他们的第二次大会。 每个人进入房间都会被微笑欢迎,并且收到一本“口袋宪法”。大家在房间里互相问候,聊身边的话题,比如最近的天气怎么样,麻州大学最好的餐厅是哪一个。 因为这次的会议形式是公开讨论会,所以与会成员可以自由提出想要讨论的话题。昨晚的话题聚焦在朝鲜问题上,最后大家达成共识,认为这个问题非常复杂。 本次会议包括会议导论和一个能展示社团各种意见的活动。这个活动让大家一人说一个词描写特朗普的总统竞选,这些词从“无法预测”,“无效”,“令人泄气”到...

Irma llega a Cuba y nubla planes de estudio en el extranjero

By Jackson Cote September 24, 2017

Escrito por Jackson Cote Traducido por Nicholas Remillard Corregido por Celia Rodríguez-Tejuca El estudiante Leo Wackler de la Universidad de Massachusetts se había pasado el miércoles 8 de septiembre...

Sinh viên đứng lên và cùng nhau chống đối việc hủy bỏ DACA

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017

Bởi Rebecca Duke Wiesenberg - Collegian Staff Ngày 12 tháng 9, cùng với sự đoàn kết, các sinh viên đã tập hợp bên ngoài Student Union. Đồng tổ chức bởi các thành viên...

다카 (DACA) 행정명령 폐지 반대에 협력하는 학생들

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017

Student Staff Rebecca Duke Wiesenberg 학생스태프 Translated by Chungji Alice Kim 번역:  김청지 에디터   지난 9월12일, 학생회관 외부에 학생들이 집합하여 강한...

Estudiantes se unen en contra de la derogación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017

Escrito por Rebecca Duke Wiesenberg Personal del Collegian Translated by Adrelys Mateo Santana. Edited by Celia Rodríguez Tejuea.   El 12 de septiembre, estudiantes se reunieron en la sede de...

学生集体发声反对“童年抵美暂缓遣返计划”的废除

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017

Translated by Shayue Qi. Edited by Peike Ran   九月十二日,学生们在学生活动楼外集会。此次集会由国际社会主义组织(ISO)西马萨诸塞分部和教育和政策保护中心(CEPA)联合举办,旨在反对发生在夏洛茨维尔的暴力事件和“童年抵美暂缓遣返计划”的废除,支持被暴力事件和计划废除影响的群体。 此次集会代表着被忽视的人群,集会为他们发声,呼吁大众重视他们的需求。 这次集会包括四十五分钟的演讲和十五分钟“开放麦克风”的即兴演讲,演讲者包括学生领导和校园代表。 集会发言由司仪们的发言开始:...

Load More Stories