Đằng sau chiến dịch “Hate has no home at UMass.”

By Caeli Chesin September 24, 2017

Bởi Caeli Chesin Dịch bởi Julia Nguyễn Julia Nguyen Một tấm biểu ngữ được treo bên trên Campus Center. Tờ rơi được rải bên cạnh những hộp khăn giấy trong các...

麻州大学共和党学生在当前政治气候下感到被排挤

September 24, 2017

特派记者 Miranda Emily Eden Senft 译成者 Alex Heroux   昨天晚上,麻州大学共和党在学生中心411召开了他们的第二次大会。 每个人进入房间都会被微笑欢迎,并且收到一本“口袋宪法”。大家在房间里互相问候,聊身边的话题,比如最近的天气怎么样,麻州大学最好的餐厅是哪一个。 因为这次的会议形式是公开讨论会,所以与会成员可以自由提出想要讨论的话题。昨晚的话题聚焦在朝鲜问题上,最后大家达成共识,认为这个问题非常复杂。 本次会议包括会议导论和一个能展示社团各种意见的活动。这个活动让大家一人说一个词描写特朗普的总统竞选,这些词从“无法预测”,“无效”,“令人泄气”到...

Irma llega a Cuba y nubla planes de estudio en el extranjero

By Jackson Cote September 24, 2017

Escrito por Jackson Cote Traducido por Nicholas Remillard Corregido por Celia Rodríguez-Tejuca El estudiante Leo Wackler de la Universidad de Massachusetts se había pasado el miércoles 8 de septiembre...

Sinh viên đứng lên và cùng nhau chống đối việc hủy bỏ DACA

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017
Liên hiệp sinh viên tổ chức biểu tình tại Student Union

다카 (DACA) 행정명령 폐지 반대에 협력하는 학생들

By Rebecca Duke Wiesenberg September 18, 2017
학생연합, 학생회관에서 집회를 열다.
Load More Stories