Massachusetts Daily Collegian

初のホームカミング 年1回開催予定 

初のホームカミング 年1回開催予定 

By Michael Connors, Yifu Liu, and Yurika Yamazaki

November 6, 2018


Filed under Archives, Translations, 日本語

先週末、同窓生は帰省パーティー(マ大同窓会主催)に参加するため母校を訪れた。

手紙:マ大民主主義学生団体 火曜日の投票を促進

手紙:マ大民主主義学生団体 火曜日の投票を促進

By Opinion and Editorial Staff, Akane Okamoto, and Yurika Yamazaki

November 6, 2018


Filed under Archives, Translations, 日本語

アマースト選挙の前例を作ろう

来信:麻州大学民主党力劝大家在星期二参与投票

来信:麻州大学民主党力劝大家在星期二参与投票

By Opinion& Editorial Staff, Translator: MJ Ma, and Editor: Mei Du

November 6, 2018


Filed under Archives, Translations, 中文

在安城选举中投票并树立先例

Thư: Hội sinh viên Dân chủ Umass (Umass College Democrats) mong bạn sẽ bầu cử vào thứ Tư

Thư: Hội sinh viên Dân chủ Umass (Umass College Democrats) mong bạn sẽ bầu cử vào thứ Tư

By Opinion and Editorial Staff, Minh Tran, and Amber Nguyen

November 6, 2018


Filed under Archives, Tiếng Việt, Translations

Ý kiến: Thư: hãy tạo tiền lệ bằng cách bầu một sinh viên vào Hội đồng thị trấn.

Hành động phá hoại xuất hiện tại cầu thang ký túc xá Melville

Hành động phá hoại xuất hiện tại cầu thang ký túc xá Melville

By Rebecca Duke Wiesenberg, Hong Nguyen, and Amber Nguyen

November 6, 2018


Filed under Archives, Tiếng Việt, Translations

Hình khắc được tạc lên trên một biển báo cầu thang tầng hai đã được báo cáo tới UMPD và đang được điều tra.

Carta para el editor: La posmodernidad no es la verdadera amenaza para las universidades

Carta para el editor: La posmodernidad no es la verdadera amenaza para las universidades

By Jon Blum, Adrelys Mateo Santana, and Adriana Rozas

November 5, 2018


Filed under Archives, Español, Translations

La subordinación a los que están en el poder es la verdadera crisis en el mundo académico.

Se encuentra acto de vandalismo en la escalera de Melville Hall

Se encuentra acto de vandalismo en la escalera de Melville Hall

By Rebecca Duke Wiesenberg, Adrelys Mateo Santana, and Adriana Rozas

November 5, 2018


Filed under Archives, Español, Translations

UMPD investigó el vandalismo y concluyó que no estaba relacionado con el racismo; pero La Asociación de Estudiantes Africanos no está de acuerdo.

Preguntas y respuestas con los candidatos del distrito cuatro para el Consejo Municipal de Amherst

Preguntas y respuestas con los candidatos del distrito cuatro para el Consejo Municipal de Amherst

By Kathrine Esten, Xenia Ariñez, and Adriana Rozas

November 4, 2018


Filed under Archives, Español, Translations

Este será el primer consejo municipal de Amherst

Vandalismus wurde im Melville Hall Treppenhaus gefunden

Vandalismus wurde im Melville Hall Treppenhaus gefunden

By Rebecca Duke Wiesenberg, Alana Gabriel, and Xenia Ariñez

November 4, 2018


Filed under Archives, Deutsch, Scrolling Headlines, Translations

UMPD untersuchtet den Vandalismus und schloss ab, dass es nicht Rasseverbundene.

“无论如何候选人是谁,必须将票投给蓝营”的想法忽略民主党的人都不一样,也延续系统性的不平等

“无论如何候选人是谁,必须将票投给蓝营”的想法忽略民主党的人都不一样,也延续系统性的不平等

By Tim Scalona, Robert Canning, and Xinyi Xu

November 4, 2018


Filed under Archives, Translations, 中文

如果民主党一直不理睬左倾进步的候选人,民主党的候选人竞选时就会一直输

Melville宿舍楼楼梯间出现破坏性行为

Melville宿舍楼楼梯间出现破坏性行为

By Rebecca Duke Wiesenberg, Translator: MJ Ma, and Editor: Mei Du

November 4, 2018


Filed under Archives, Translations, 中文

麻州大学警局已调查此破坏性行为并推断此行为并未与种族主义相关,非裔学生联合会持反对意见。

メルビル寮 階段吹き抜けで意図的な汚損

メルビル寮 階段吹き抜けで意図的な汚損

By Rebecca Duke Wiesenberg, Akane Okamoto, and Yurika Yamazaki

November 4, 2018


Filed under Archives, Translations, 日本語

マ大警察署の調査は、汚損は人種差別に無関係だと主張するも、アフリカ系学生団体はこれに反論している。